Blog posts

2021

Makine Öğrenmesi Terimleri

2 minute read

Published:

Machine Learning - Makine Öğrenmesi

  • supervised learning –> denetimli öğrenme
  • unsupervised learning –> denetimsiz öğrenme
  • weakly supervised learning –> zayıf denetimli öğrenme
  • semi-supervised learning –> yarı denetimli öğrenme
  • few-shot learning –> az atımlı öğrenme
  • reinforcement learning –> takviyeli öğrenme
  • multiple instance learning –> çoklu örnek öğrenme
  • multi-task learning –> çoklu-görev öğrenme
  • deep learning –> derin öğrenme